صنعت مرغ
خانه / دانخوری مرغداری / شرکت تولید کننده دانخوری اتومات مرغداری

شرکت تولید کننده دانخوری اتومات مرغداری

شرکت تولید کننده دانخوری اتومات مرغداری عرضه کننده این محصول می باشد. شرکت تولید کننده دانخوری اتومات مرغداری ارائه دهنده دانخوری مدرن طبق نیاز سالن است.
شرکت تولید کننده دانخوری اتومات مرغداری به معرفی محصولی مدرن طبق نیاز سالن می پردازد. دو نوع اتومات زنجیری و بشقابی طبق نیاز و ابعاد سالن در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. امر مهم تغذیه مناسب طیور نیازمند بهترین نوع این محصول است.
شرکت تولید کننده دانخوری اتومات مرغداری با توجه به نوع موجود دو نوع بشقابی و زنجیری را معرفی کرده است. نوع بشقابی با توزیع یکنواخت طیور باعث پرورش پرندگانی با وزن متناسب و ایده آل می گردد. البته نوع زنجیری نیز با هزینه پایین تهیه محصول و پیچ قابل تنظیم ارتفاع در هنگام تغذیه باعث یکنواختی توزیع غذا و خوبی آن گردیده است.

مطلب پیشنهادی

تجهیزات پیشرفته مرغداری

شرکت تولید تجهیزات پیشرفته مرغداری در تهران

امروزه حوزه تجهیزات پیشرفته مرغداری بسیار گسترده شده است به گونه ای که موارد بسیاری …