۱-  عایق در برابر سرما

۲-  کاهش آلودگی های میکروبی و کاهش تلفات

۳-  کاهش قابل ملاحظه هزینه ها در کل دوره

۴-  کاهش گرد و غبار سالن مرغداری و جلوگیری از شیوع بیماریهای ویروسی تنفسی

۵-  سرعت قابل ملاحظه تعویض بستر

۶-  جمع آوری راحت کود در پایان دوره

7- دسترسی سریع و آسان طیور به آب و غذا و تحریک طیور برای تغذیه بیشتر -از اونجایی که کرایه حمل به عهده مشتری می باشد، سفارش به هر میزانی امکان پذیر میباشد. طبیعتا هر قدر سفارش بیشتر باشد کرایه به نسبت حجم کمتر خواهد بود.